კოდექსი R4

საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების სრულყოფილი ბაზა

შეიცავს დოკუმენტების ისტორიას, შეგიძლიათ ნახოთ დოკუმენტები მისი წარსული კოდიფიცირებული მდგომარეობებით.

კოდექსი R4 – ინდივიდუალური (Workstation) და ქსელური (Client/Servers) ვერსიები.

იხილეთ მეტი

კოდექსი R4 რუსული

საქართველოს საკანონმდებლო აქტების ბაზა რუსულ უნაზე

მოხერხებული საძიებო სისტემა

იხილეთ მეტი

კოდექსი DS

ახლა უკვე ღია პოგრამილი კოდით (Open Source)

მოაწესრიგეთ თქვენი ორგანიზაციის შიდა ნორმატიული ბაზა

უზრუნველვყავით ძებნა მრავალი საძიებო პარამეტრით

დოკუმენტების ორიგინალი ელექტრონული და დასკანერებულია ვერსიებით, კოდიფიცირებული დოკუმენტების ისტორიით.

იხილეთ მეტი