365

თქვენი გზამკვლევი საქართველოს კანონმდებლობაში


პროდუქტები და სერვისებიკოდექსი 365

საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების
სრულყოფილი ბაზა 1990 წლიდან


დოკუმენტების ისტორია, (წინა ცვლილებიდან მომდევნო ცვლილებამდე მოქმედი, კოდიფიცირებული ვერსიები)

მოხერხებული სამომხმარებლო ინტერფეისი

სრულყოფილი და ამავე დროს მარტივი საძიებო სისტემა

ბაზის განახლება ხორციელდება რეგულარულად კვირაში ორჯერ ავტომატურ რეჟიმში

კოდექსი DS

კოდექსი დოკუმენტების არქივი
მოაწესრიგეთ თქვენი ორგანიზაციის შიდა ნორმატიული ბაზა


დოკუმენტების ორიგინალი ელექტრონული და დასკანერებულია ვერსიებით

დოკუმენტების კოდიფიცირებული დოკუმენტების ისტორიით.

მოხერხებული სამომხმარებლო ინტერფეისი

ძებნა მრავალი საძიებო პარამეტრითკოდექსი R4 Rus

საქართველოს კანონების სრულყოფილი ბაზა
რუსულ ენაზე


დოკუმენტის ისტორია: (წინა ცვლილებიდან მომდევნო ცვლილებამდე მოქმედი, კოდიფიცირებული ვერსიები)

მოხერხებული სამომხმარებლო ინტერფეისი

სრულყოფილი და ამავე დროს მარტივი საძიებო სისტემა

ბაზის განახლება სისტემატურად