პროდუქტები

კოდექსი

საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების სრულყოფილ მონაცემთა ბაზა.

მოიცავს საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ ხელმოწერილ და ძალაში შესულ, ასევე საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულ საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, შეთანხმებებს, ოქმებს, დეკლარაციებს, მრავალმხრივ ხელშეკრულებებსა და საერთაშორისო კონვენციებს.

იხილეთ მეტი

კოდექსი რუსული ვერსია

საქართველოს მოქმედი და კოდიფიცირებული კანონების ბაზას რუსულ ენაზე

იხილეთ მეტი

დოკუმენტების არქივი

კომპანიის შიდა ნორმატიული ბაზების მართვის სისტემა.

სისტემა იძლევა საშუალებას: მონაცემთა ბაზაში განათავსოთ და მართოთ, ორგანიზაციის შიდა ნორმატიული აქტები და დოკუმენტაცია.უზრუნველყოს მათი მოძიების მოქნილი სისტემა. მსგავსი იმისა, როგორიცაა სისტემა კოდექსი –ში.

იხილეთ მეტი

კოდექსი Live სერვისები

დამატებითი On-Line სერვისები, კანონები, სხვადასხვა ქვეყნების კონსტიტუციები, ოპერატიული ინფორმაცია და მრავალი სხვა.

იხილეთ მეტი