კოდექსი Live Services


საქართველოს სრული საკანომდებლო ბაზა 2016 წლის 16 იანვრის მდომარეობით

კოდექსი Live Services

ჩვენ სერვერზე, განთავსებულია საქართველოს სრული კანონმდებლობა. ყველა დოკუმენტის ტექსტი არის კოდიფიცირებული (ცვლილებები და დამატებები არის გათვალისწინებული). მოიძიეთ და გადმოიწერეთ ნებისმიერი კანონი.

ბაზა მუდმივად განახლებადია.

სერვერზე ყველა დოკუმენტი ინახება Microsoft Word ის ფორმატში.


დოკუმენტების მოძიება შესაძლებელია შემდეგი სახით:

  • დოკუმენტების სია, დალაგებული მიღების თარიღის მიხედვით.
  • თემატურად დალაგებული დოკუმენტები.

ძებნა საიტზე