კოდექსი DS ფასები და ლიცენზირება

სისტემა კოდექსი DS 1.4 წარმოდგენილია ქსელური ვერსიით


ქსელური

GEL*00 დაგვიკავშირდით
  • მომხმარებლების შეუზღუდავი რაოდენობა
  • პროგრამის განახლება 1 წლით
  • *
  • *
  • შეკვეთა

კორპორატიული Best Value

GEL*00 დაგვიკავშირდით
  • მომხმარებლების შეუზღუდავი რაოდენობა
  • პროგრამის განახლება 1 წლით
  • არქივის ე.წ. "დიგიტალიზაცია"
  • ორგანიზაციის დოკუმენტების ორგანიზება
  • შეკვეთა