კოდექსი DS (დოკუმენტების არქივი)


კოდექსი DS Downloads

ფაილი

ვერსია თარიღი

კოდექსი DS 1.4 ის პროდუქტის მიმოხილვის დოკუმენტი.

CodexDSReview.docx
1.0 2009/06/15

კოდექსი DS 1.4 ის კონფიგურაციის ფაილის აღწერა.

CodexDSConfigurationManual.docx
1.0 2016/01/14

კოდექსი DS 1.4 კოდექსი დოკუმენტების არქივის დაშვების სისტემის აღწერა.

CodexDSAccessManual.docx
1.0 2016/01/14

ძებნა საიტზე