კოდექსი R4 (ხშირად დასმული კითხვები)

კოდექსი R4 ძირითადი სიახლეებია

  • გაუმჯობესებული სამომხმარებლო ინტერფეისი.
  • დოკუმენტის ტექსტის დათვალიერება დოკუმენტის გამოუძახების გარეშე, (Previw) ფუნქციით.
  • დოკუმენტის ტექსტების შედარება (ე.წ. Track Chnage) ების გამოყენებით

და სხვა მრავალი მცირედი გაუმჯობესებები

კოდექსი R4 ის შეძენა შესაძლებელია, როგორ ჩვენთან ასევე ჩენს დისტრიბუტორებთან

თუ თქვენ ხართ სისტემა კოდექსის, ლიცენზირებული მომხმარებელი, კოდექსის ახალ ვერსიაზე თქვენი გადასვლა არის უფასო.

დაგვიკავშირდით და ჩვენ გაგინახლებთ პროგრამას უფასოდ.

იხილეთ სისტემური მოთხოვნების გვერდი

კოდექსი R4 –ის დანერგვა(ინსტალაცია) განხორციელდება ეტაპობრივად 2016 წლის 15 იანვრიდან 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით თუ თქვენ ხართ სისტემა კოდექსის, ლიცენზირებული მომხმარებელი, კოდექსის ახალ ვერსიაზე თქვენი გადასვლა არის უფასო.

2016 წლის განმავლობაში მთლიანად იქნება უზრუნველყოფილი სისტემა კოდექსი R3 -სთვის, როგორც ინფორმაციული (ბაზის განახლება), ასევე პროგრამული (ინსტალაცია) მხარდაჭერა.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ კოდექსი მხარდაჭერის პოლიტიკის გვერდი