ტრეინინგები


         

ამჟამად საიტზე 6 მომხმარებელია

  • კოდექსი კოდიფიცირებული
    გახსენი ყველა | დახურე ყველა
  • RSS ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში
  • RSS ბოლოს დამატებული კანონები
  • Join 101 other subscribersწითლად გადახაზული ნიშნავს "ძველს,არამოქმედს,ამოღებულს";  მწვანე ნიშნავს "ცვლილებას," ლურჯი ნიშნავს "დამატებას".   ამასთან აღნიშნულ სიტყვებზე მაუსის მონიშვნით, გაიგებთ მის თარიღს და გადახვალთ ცვლილების დოკუმენტზე. ჯერ ჯერობით მხოლოდ საგადასახადო კოდექსი მუშავდება.
წითლად გადახაზული ნიშნავს “ძველს,არამოქმედს,ამოღებულს”; მწვანე ნიშნავს “ცვლილებას,” ლურჯი ნიშნავს “დამატებას”. ამასთან აღნიშნულ სიტყვებზე მაუსის მონიშვნით, გაიგებთ მის თარიღს და გადახვალთ ცვლილების დოკუმენტზე. ჯერ ჯერობით მხოლოდ საგადასახადო კოდექსი მუშავდება.


 

 

 


კოდექსი (codex) — ლათინური სიტყვაა და „წიგნს“ ნიშნავს.

კოდექსი კოდიფიცირებულ კანონთა, ნორმათა კრებულს წარმოადგენს. იგი არის ერთიანი სისტემატური საკანონმდებლო აქტი, რომელიც საზოგადოებრივი ურთიერთობის რომელიმე სფეროს არეგულირებს.

კანონი არის სახელმწიფოს უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ განსაკუთრებული წესით მიღებული მიღებული აქტი, რომელიც არეგულირებს უმნიშვნელოვანეს საზოგადოებრივ ურთიერთობებს. კანონები ყველაზე გავრცელებული ფორმაა, რომლის მეშვეობითაც უნდა დადგინდეს კონსტიტუციურ-სამართლებრივი ნორმების უმეტესი რაოდენობა, რომლებიც მიიღება კონსტიტუციის დებულებებისა და პრინციპეპის საფუძველზე და მათ განსავითარებლად.

კონსტიტუციური კანონი არეგულირებს საზოგადოების ან სახელმწიფოებრივი ცხოვრების მხოლოდ ცალკეულ დარგებს, თუმცა თავისი იურიდიული ძალისა და მიღბის წესით არაფრით არ განსხვავდება კონსტიტუციისგან. კონსტიტუციური კანონით მოქმედი კონსტიტუციის ტექსტში შედიც ცვლილებები ან დამატებები, რის შემდეგ ის წყვეტს დამოუკიდებელი ნორმატიული აქტის სახით არსებობას.

ორგანული კანონი საქართველოს კონსტიტუციური სამართლის სპეციფიკური წყაროა. ორგანული კანონის მიღება პირდაპირ არის გათვალისწინებული კონსტიტუციაში. ორგანული კანონის არსი ის არის, რომ იგი ავსებს კონსტიტუციას, არ ცვლის მის ძირითად პრინციპებს და არ ეხება მის სიღრმისეულ აზრს.

 

იუსტიციის სახლი
შემოსავლების სამსახური
საჯარო რეესტრი
აღსრულების ეროვნული ბიურო
სამოქალაქო რეესტრი
ქ.თბილისის ქონების მართვის სააგენტო
ნოტარიუსთა პალატა